donderdag 17 mei 2018

Vergeten Helden van Hoboken

In het kader van de herdenking rond 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog lanceerde het War Heritage Institute (WHI) het project ‘Onze Vergeten Helden’. Het War Heritage Institute wil hiermee de Belgische gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog herdenken van wie de stoffelijke resten werden overgebracht naar de gemeentelijke begraafplaatsen. Doel is alle gerepatrieerde graven te identificeren, te markeren en op gepaste wijze te herdenken.
Op 16 mei jl. werd het project voorgesteld op het Schoonselhof met een eerbetoon aan de gebroeders Van der Stucken.

Ook op de begraafplaats van Hoboken bevinden zich graven van gerepatrieerde gesneuvelden.

Aansluitend bij het project over Hobokenaren in de Groote Oorlog, neemt de Gidsenwerking Fort 8 het peterschap op over de militaire begraafplaats van Hoboken.

In een eerste fase krijgen de graven van de Eerste Wereldoorlog een beurt. Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding Tweede Wereldoorlog in 2019 worden aansluitend de graven van de soldaten 1940-1945 onder handen genomen. Voor beide acties zijn helpende handen meer dan welkom. U vindt ons via fortgidsen@outlook.com.


Constant Verhoeven (5/4/1898-10/2/1917)

dinsdag 15 mei 2018

Fortengordel 2018. Meer dan ooit op fort 8

De sporen van de inbraak zijn grotendeels gewist. De fortwachters maakten de droge gracht schoon (zonder bladblazer, want die werd gestolen) om u op 20 mei massaal te verwelkomen.
Vanaf 10 uur kunt u terecht in het bezoekerscentrum en in onze kantine. Ook de Erfgoedgilde is al vroeg van de partij. Vroege bezoekers kunnen op hun eentje al de Tour de Fort volgen vanaf het witte huis aan de Schansstraat.

Om 11 uur start de eerste rondleiding. Dat is al meteen een "specialleke". De vierkoppige a capella groep Les Voix Perdues begeleidt de tocht muzikaal. Zij zingen liederen uit en over de Groot Oorlog. Wie alles te weten wil komen over het monument, moet naar de gidsbeurten van 12, 13, 14 of 15 uur komen. Breng gerust de kinderen mee, want onze gidsen besteden extra aandacht aan uw kroost met spelletjes en opdrachten. Kinderen  kunnen dus mee op tocht of zij kunnen soldaatjes knutselen, vredesbloemen maken of kleuren in ons atelier. Of ze kunnen leren schermen met Touché! Om 16 uur, tijdens de laatste rondleiding, gaat de a capella groep opnieuw mee.
Les Voix Perdues op Tyne Cot
Wie wat moeilijker te been is, hoeft het gezang van de vier mannen niet te missen, want om 14.30 uur treden zij op in het binnenfort. Daar kun je tevens kennismaken met nieuwe gezelschapsspelen. 

Uiteraard is er ook onze pop-up snackbar met hotdogs, broodjes en pastasla. Tegen 20 mei wordt onze drankvoorraad aangevuld en als u allemaal een extra drankje bestelt, hebben wij geen stock meer die kan geplunderd worden. 

In ons gelegenheidsmuseum en expo in progress kan je je geest verzadigen. Ook daar staat een gids klaar om uitleg te geven.

Voor onze (super)vrienden rollen wij de rode loper uit.
De rondleidingen, atelier, tentoonstellingen en optredens zijn GRATIS, maar vergeet de gids en het fort niet. Op verschillende plaatsen zal je een collectebus vinden voor een vrije bijdrage. 

De zon in gratis, onze vriendschap NIET 😉. Wie vriend, dikke vriend, dikste of supervriend wil worden, kan voor aanmelding terecht bij de vriendelijke dame aan de kassa.

donderdag 3 mei 2018

Dieven met al ons materiaal aan de haal

Er is ingebroken in ons lokaal op Fort 8 in Hoboken. Zowat alles wat noodzakelijk is voor onze werking, zijn we kwijt: Alle beheersmateriaal is weg: bladblazers, kettingzaag, bolderkar, maar ook koffiezet, microgolfoven, gaskanon. De drankvoorraad is geplunderd.

Met over een paar weken fortengordel, is dit een catastrofe, die wij maar moeilijk te boven zullen komen. Wij hopen een heel klein beetje dat jullie massaal onze vriend worden en een financiële geste doen. 

Wij hebben onze vrienden meer dan ooit nodig.
Like onze pagina en steun ons op rekeningnummer BE58 9796 5635 7979. Vanaf 10 euro bent u al vriend, vanaf 50 euro bent u een jaar lang onze supervriend en rollen wij bij wijze van spreken, de rode loper voor u uit (als de stad die niet vergeet te leveren). In ruil houden wij een prachtig stuk Hobokens patrimonium schoon.

dinsdag 24 april 2018

Bloemen voor vrede

Op 11 november 2018 herdenken we dat 100 jaar geleden de wapens in de Groote Oorlog zwegen. Daarom houden we op 10 november een vredeswake op het fort van Hoboken en brengen we een bloemenhulde op 11 november aan de monumenten van de gesneuvelden op de begraafplaats van Hoboken en in het park Broydenborg. 


De Groote Oorlog van 1914-1918 zou een einde maken aan alle oorlogen. Dat gebeurde niet. Bij ons is er geen gewapend conflict meer geweest sedert 1945, maar op andere plaatsen in de wereld werd het vuur van strijd telkens opnieuw aangewakkerd.

Wij willen de roep om vrede luider laten weerklinken dan ooit . 

Allereerst vragen wij u om aan beide herdenkingsplechtigheden deel te nemen. Het volledige programma ligt nog niet vast, maar zeker is dat er bloemen nodig zijn voor zowel de wake als voor de herdenking bij de monumenten. Zeker is ook dat we die bloemen zelf maken van papier.

Welke bloemen? De vier herdenkingsbloemen van de Groote Oorlog zijn: de klaproos, de margriet, de korenbloem en het vergeet-mij-nietje. Een paar jaar geleden publiceerden wij er dit artikel over.

Uiteraard mogen andere bloemen ook. Geen idee hoe je eraan moet beginnen? Geen nood. Op verschillende tijdstippen in de maanden juli en augustus organiseren we workshops en knutselateliers op het fort, voor klein en groot. Volg ons op facebook voor data en details.

Wie niet zolang kan/wil wachten, nodigen we uit voor onze workshop op 20 mei e.k. tijdens de fortengordel.

maandag 9 april 2018

De kop is eraf

En dit heb je mogelijk gemist:

1. Een interessante gidsbeurt door Marcel bij mooi weer.

2. Een uitvoerige en rijk geïllustreerde stand van zaken van het project Hobokenaren in de Groote Oorlog door Johnny.

3. De bloembakken die werden opgefrist door Viviane.

4.De erfgoedkoffer voor scholen, gevuld met voorwerpen, foto's en documenten uit en over de Groote Oorlog 1914-1918.

 5. Nog voor in de klas. Een kamerbreed ganzenbord over de Eerste Wereldoorlog in Hoboken voor 9 spelers.


6. Hapjes en knabbels om het nieuwe seizoen feestelijk in te zetten.

7. Paaseitjes en snoepjes voor de jongste fortwachters.

Maar, niet getreurd. Op 20 mei zetten wij onze deuren opnieuw open, want dan is het de hele dag Fortengordel. Het volledige programma van de Fortwachters lees je weldra op deze blog.

zondag 1 april 2018

Een nieuw begin

Op zondag 8 april staat een gids van fort 8 paraat om u voor de eerste keer dit jaar rond te leiden. Tijdens dit speciale jaar waarin de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand wordt herdacht, geven wij extra aandacht aan het laatste oorlogsjaar. En elke wandeling eindigt met een vredesboodschap.
De wandeling start om 14 uur aan de woning van de adjudant aan de Schansstraat 7.

Na deze eerste fortwandeling stellen de gidsen hun erfgoedkoffer over de Groote Oorlog voor. Deze is bedoeld voor scholen. De bijeengebrachte voorwerpen en foto's illustreren thema's die in de lessen aan bod kunnen komen: uniform, loopgraven, nieuwe wapens en technologie, ziekte en gezondheid enz. Voor de erfgoedkoffer ontwikkelden wij een groot ganzenbord over de gebeurtenissen in Hoboken en de dramatische lotgevallen van enkele Hobokenaren in de Eerste Wereldoorlog.


Vanaf 8 april kunnen boekenjagers opnieuw onze geef/ruilkast komen bezoeken op dagen dat er rondleiding is, tussen 13 en 17 uur. De rondleidingen worden steeds aangekondigd op onze facebook pagina.

Goed nieuws is ook dat vanaf 20 mei ons bezoekerscentrum weer wat groter zal zijn. Een lokaal dat als berging werd gebruikt, wordt opengesteld met een polyvalente functie. Enerzijds wordt het tentoonstellingsruimte, maar er kunnen ook workshops doorgaan. Zo gaan we tijdens de fortengordel soldaatjes knutselen uit houten wasknijpers en bloemen maken voor de herdenking van de Wapenstilstand.


Aan de reduit ingang worden twee stroken met echte herdenkingsbloemen voorzien: klaprozen, margrietjes, korenbloemen en vergeet-mij-nietjes. Wij hopen dat ook de bijen dit zullen waarderen.


woensdag 28 maart 2018

Plaatsing van amfibieëntunnels in de Schansstraat aan Fort 8

Vanaf vandaag 28 maart legt een aannemer twee amfibieëntunnels aan in de Schansstraat. De hinder voor de omwonenden zal minimaal zijn. Wat is een amfibieëntunnel? Elk jaar is er een grote trek van padden, kikkers, salamanders en andere amfibieën naar de vijver. Vele diertjes bekopen de tocht met hun leven. Door deze tunnels hoeven ze voor hun jaarlijkse trek de weg niet meer over te steken. Er is dus geen risico meer dat ze worden doodgereden. Via de amfibieëntunnels kunnen ze veilig migreren naar de vijvers en terug.

Hoe gebeuren de werken?
Voorbeeld van een amfibietunnel
Vanaf 28 maart maakt de aannemer een sleuf in de rijweg en plaatst hij de tunnel. Dit zal telkens aan een kant van de weg gebeuren zodat de hinder voor de bewoners en de gebruikers van Fort 8 minimaal zal zijn. In april worden de toeleidingsplaten naar de tunnel gestoken, maar dit zal helemaal geen hinder opleveren. De twee amfibieëntunnels worden in de Schansstraat aangelegd ter hoogte van de hondenschool en net voorbij de huizen. 
Meer info Voor meer informatie kan u terecht bij wijkoverleg Hoboken op het nummer 03 338 30 16 of via mail wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be