dinsdag 6 maart 2018

Het mobiel minimuseum over de Groote Oorlog

Dit jaar wordt de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand op 11 november 1918 herdacht. De Groote Oorlog moest en zou een einde maken aan alle oorlogen. Intussen weten we beter. Want ook al zijn er bij ons na 1945 geen gewapende conflicten meer geweest, de oorlog is steeds nabij. De media staan er vol van.

Wie oorlog zegt, zegt vluchtelingen.100 jaar geleden gingen mensen hier op de vlucht voor het oorlogsgeweld. De tocht leidde naar het neutrale Nederland, Frankrijk en Engeland. Er was angst, honger en ziekte. Nu zoeken vluchtelingen bij ons een veilig onderkomen. De oorlog heeft vandaag een ander uitzicht en de vluchteling een ander gezicht. Maar het menselijk leed is gelijk.

Voor klassen die rond Wereldoorlog I willen werken, heeft de gidsenwerking een erfgoedkoffer samengesteld.
Met foto's, teksten en voorwerpen vertellen we ons verhaal. Er is aandacht voor de grote geschiedenis maar eveneens voor de lokale gebeurtenissen. De erfgoedkoffer is meer dan wat (oude) spullen in een doos. Het is een heus mobiel minimuseum.
Vrij snel na het uitbreken van de oorlog werd in Hoboken voedselhulp georganiseerd. 
Toen de oorlog uitbrak gingen vele land- en dorpsgenoten  op de vlucht richting Nederland en Frankrijk. Toen men hoorde dat de kans op een snelle terugkeer uiterst miniem was, haastten heel wat mensen zich terug naar huis omdat ze niet alles wilden verliezen.

Vluchtelingen aan de Nederlandse grens
We laten tijdgenoten aan het woord. We lezen hoe soldaten en burgers de oorlog hebben ervaren. En we beschikken over heel wat beeldmateriaal. Zowel vrienden als vijanden brachten de oorlog in beeld, vaak met propagandadoeleinden.Soms werden er zelfs taferelen in scène gezet omdat de oorspronkelijke foto mislukt was. Gedichten en liederen over en uit de oorlog ontbreken evenmin. Lofdichten, maar ook poëzie die angst en weerzin vertolkt.

De voorwerpen hebben o.m. te maken met de kledij en de uitrusting van de manschappen. De koffer bevat verschillende hoofddeksels van het Franse, het Duitse en het Belgische leger.

Maar er zitten ook andere spullen van de uitrusting in. Een schopje bijvoorbeeld, met daarbij een (leeg) zandzakje van jute, een zogeheten "Vaderlandertje". Meteen wordt duidelijk waarom in de loopgraven voor een ander uniform werd gekozen.
Alle materiaal werd onderverdeeld in thema's en bij elk thema hoort een verklarende tekst voor de leerkracht. Een paar spelletjes om klassikaal of in groepjes te spelen, vervolledigen het geheel.

De koffer is beschikbaar na de paasvakantie. Maar tijdens de eerste rondleiding van het nieuwe seizoen, dat is op 8 april, kan iedereen een kijkje komen nemen in het bezoekerscentrum vanaf 13 tot 18 uur.


donderdag 25 januari 2018

Twaalf werken

Met bijna 500 volgers van onze facebook pagina, en ruim 2.500 reële bezoekers van de site per jaar, weten we dat behoorlijk wat mensen onze activiteiten op het fort van Hoboken volgen.
Maar kent U al onze activiteiten wel? We zetten alles nog een keer op een rij.

1. Historische rondleidingen
De belangrijkste bezigheid van onze gidsen is mensen rondleiden en de geschiedenis en functie van het fort  duidelijk maken aan een ruim publiek. Ruim wijst niet zozeer op een hoeveelheid volk, maar betekent dat de toehoorders helemaal geen voorkennis nodig hebben om de rondleiding te volgen.
De maandelijkse rondleidingen van april tot december zijn gratis.Wenst u een rondleiding voor u alleen of met uw vrienden, familie of vereniging op een ander tijdstip, dan betaalt u een kleine bijdrage.


2. Feesten met Jan Soldaat
De kinderen zijn de toekomst, en dus proberen wij ook hen warm te krijgen voor dit erfgoed. Mooi verpakt in een zoektocht, leidt een gids hen van het ene gebouw naar het andere. Op elk cruciaal punt wordt een spel gespeeld. De spelletjes worden aangepast aan de leeftijd. Na de rondleiding wordt gefeest ter gelegenheid van verjaardag, communie, lentefeest....
De prijs varieert naargelang de gekozen formule.


3. Schoolrondleidingen
Ook in klasverband kan het fort bezocht worden. Voorlopig richten we ons enkel op de 4de, 5de en 6de leerjaren van de lagere school.


4. Rondleiding voor blinden en slechtzienden
Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden. Het is een boutade met veel waarheid, maar geheel niet van toepassing voor deze doelgroep. Of toch. Speciaal voor mensen met een visuele beperking lieten wij onze handen grijpen, tasten en voelen en ontdekten een andere manier om de dingen te 'bekijken' en een beeld van het fort te krijgen.

5. Nocturnes
Op zoek naar een originele en interessante activiteit en  locatie om zakenrelaties te ontvangen? Wenst u personeelsleden te bedanken, te motiveren of te verwennen?
De gidsenwerking biedt bedrijven de kans om het binnenfort in speciale omstandigheden te bezoeken. Ervaren gidsen leiden u en uw gasten rond in het gebouw en serveren u met passie een flinke portie geschiedenis van stad en land, overgoten met een lokaal sausje. 
Na de rondleiding is er een afsluitend bezoek aan het bezoekerscentrum. Vervolgens is er een receptie in het reduit of op een sfeervol verlichte binnenkoer. 
De rondleiding start om 19.30 uur en duurt om en bij de twee uur.  Daarna volgt de receptie. Om 23 uur sluiten wij af.

6. Erfgoedkoffer Groote Oorlog (vanaf 15 maart 2018)
Hierin stopten wij teksten, foto's en replica's van materiaal (o.m. soldatenmutsen en helmen) uit de Eerste Wereldoorlog. We gebruiken ze bij rondleidingen, maar de koffer kan door scholen ook ontleend worden als een soort van mobiel museum.


7. Tentoonstellingen
In het bezoekerscentrum is er enerzijds een permanente opstelling over de Brialmontforten en over de Grote Omwalling, anderzijds een korte introductie over Wereldoorlog I en de forten van de buitengordel.
In een aparte ruimte hangt de tentoonstelling Sporen van de Groote Oorlog.
Dit jaar opent de tentoonstelling Hobokenaren in de Groote Oorlog. In de zomermaanden (juli - augustus) gaat een tijdelijke tentoonstelling door.


8. Fortengordel
Sinds de start van onze werking, nemen wij deel aan de grote erfgoedevenementen. Voor het fort is dat in de eerste plaats de Fortengordel op de derde zondag van mei. Hier worden ook de andere verenigingen in het fort bij betrokken. Onze insteek is als steeds het monument. Er zijn dan meerdere rondleidingen, je kunt grote delen van het fort vrij bezoeken, je kunt terecht in het bezoekerscentrum waar een kleine shop gevestigd is en de kantine voorziet je van eten en drinken.

9. Open Monumentendag
Met Open Monumentendag op de tweede zondag van september, staat opnieuw het monument centraal. Je kan dan enkel bij ons terecht. Het programma van Open Monumentendag is nagenoeg identiek aan dat van de fortengordel.

10. Brialmontmartre
Het fort van Hoboken vormt het kader voor onze eigenzinnige, niet gesubsidieerde kunstmarkt "Brialmontmartre". De naam verwijst enerzijds naar "Montmartre", de bekende wijk in Parijs en anderzijds naar Henri Alexis Brialmont, de ontwerper van de fortengordel rond Antwerpen.
De meest uiteenlopende vormen van kunst en expressie komen aan bod: schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotografie, keramiek. Ook zang en poëzie kunnen bij ons een plaats krijgen.
Bij mooi weer bieden de binnenkoer en de droge gracht een sfeervol decor. Als het pijpenstelen regent, stellen wij binnen op. De toegang voor het publiek is gratis.11. Fortendag
Tijdens onze Fortendag stellen Forten en werkingen zich voor aan elkaar en aan het publiek. Goede contacten maken goede vrienden. Ook particuliere verzamelaars van militaria of uitgevers van gespecialiseerde literatuur zijn welkom met hun stand.
Het fort kan vrij bezocht worden of met een gids.


12. Fortwacht
Monumentenzorg begint met opruimen en poetsen. Heel het jaar door zijn de fortwachters in de weer om het terrein netjes te houden.  Het is een nooit eindigende activiteit. Elk jaar krijgen de bomen bladeren en elk jaar vallen die ook weer af. Daarnaast is er het opruimen van zwerfvuil en sluikstort.
Het smeren van sloten en hengsels, het vervangen van lampen en het ontstoppen van wc's zijn eveneens werkjes die regelmatig moeten uitgevoerd worden.
Voor meer info, contacteer ons op fortgidsen@outlook.com.

woensdag 13 december 2017

Dit was 2017

Het jaar startte winters. In januari leverde dat weer prachtige ijsformaties op aan de afdruipijzers van de waterspuwers. In het reduit was het koud, maar relatief droog. De maandelijkse rondleidingen werden als gewoonlijk opgeschort, maar op vraag trotseerden onze gidsen wél de koude. De winter is trouwens de ideale periode om aan de buitenkant van de natte gracht te wandelen. Je hebt nu een veel beter zicht op de fronten aan de binnenkant van de gracht.

In januari kwamen enkele nieuwe vrijwilligers de gelederen versterken. Bladeren werden geruimd, gangen geveegd, de binnenkoer gemaaid.

De maandelijkse rondleidingen vanaf april konden op een regelmatige opkomst rekenen. De Fortengordel ging bij ons officieel van start met o.m. de opening van ons nieuwe bezoekerscentrum. De samenwerking met de academies bracht behoorlijk wat volk op de been.
Met de Open Monumentendag in september werd de link gelegd tussen de pas gerestaureerde Belvedère van domein Sorghvliedt en het fort. Op beide locaties weerklonk aangepaste muziek met het Aurélie Viegas en Wim Brabants in het paviljoen en het draaiorgel De Heen en Weer van Alberic Godderis op het fort. De bezoekers wisten het te smaken.
De zomermaanden brachten FrontView Magazine naar het fort met een zomerexpo op de binnenkoer. En de hitte in die dagen inspireerde ons om een leescafé te starten, met ook een boekenruilkast.
Tussendoor hadden we ook "bezoeken op verzoek" met als uitschieters de Rotaryclub uit Wilrijk en de Heemkundige Kring uit Terneuzen.
Veel klein volk voor de kinderrondleidingen met spelletjes en feestje. In totaal gingen wij 30 keer op zoek naar de soldijkist van Jan Soldaat. Regelmatig moest Jan de koffer op een andere plaats "verliezen", als hij ontdekte dat één van de deelnemertjes al eens had meegespeeld. Het fort is gelukkig groot genoeg.
Jong volk ook in klasverband. Het was even geleden, maar opnieuw vonden klassen de weg naar ons fort. Dat is een uitgelezen opdracht voor onze jong gepensioneerde medewerkers.
Van de zowat 2500 bezoekers waren er zeker 450 jonger dan 13.

We hadden iets speciaals beloofd voor de Laatste, en speciaal werd het: sneeuw, ijs en stormwind waren ons deel. Toch was er volk opgedaagd voor de wandeling, en dus gingen wij op stap. Als mensen de moeite doen om tot bij ons te komen, voelen wij ons moreel verplicht de rondleiding af te werken.

Voor 2018 staan al een paar dingen vast. We gaan voor het thema VREDE. Op 20 mei is er de Fortengordel. Dat is een hoogdag zonder weerga voor de werking. In de maanden juli en augustus pakken wij opnieuw uit met een zomerexpo, deze keer gerelateerd aan het jaarthema. Op 9 september is het Open Monumentendag. Onze eigen Fortendag is op 4 november.

dinsdag 17 oktober 2017

Fortendag 2017 - uitnodiging

Geachte fortgebruiker, -bezitter, - fanaat,
Beste liefhebber van architectuur en geschiedenis,
Beste verzamelaar,
Beste.....,


Op 12 november e.k. gaat in het fort van Hoboken voor de vierde keer een Fortendag door. En de fort(w)achters willen graag dat u daar bij bent.

Samen zetten we de forten op de kaart. Alle forten zijn immers waardevol erfgoed. Heel wat fortwerkingen steunen op vrijwilligers die niet worden ondersteund door een grotere organisatie of een lokale overheid. Met beperkte middelen ontsluiten zij niettemin hun fort met rondleidingen, lezingen, tentoonstellingen enz.

Het is vanuit die optiek dat de gidsenwerking van Fort 8 de bezitters, gidsen, gebruikers, enz. van andere forten uitnodigt op hun bescheiden 'fortendag' op 12 november. Want samen zijn we sterker.

Stel de werking van uw vereniging of de invulling van uw fort voor aan het publiek. Deelnemen met een infostand is gratis, de bezoekers betalen geen toegang. Aan elke stand wordt elektriciteit voorzien. De prijs van eten en drinken wordt zo laag mogelijk gehouden.

Wij hopen jullie (opnieuw) te kunnen begroeten op 12 november. De beurs gaat door van 10 tot 17 uur. Opstellen kan vanaf 8 uur. Standhouders kunnen vlakbij parkeren.

Vriendelijke groeten,

De Fort(w)achters
 


donderdag 21 september 2017

Kunstenaars gezocht voor Brialmontmartre


Op zondag  8 oktober gaat op het fort van Hoboken onze jaarlijkse eigenzinnige, niet gesubsidieerde kunstmarkt "Brialmontmartre" door. De naam verwijst enerzijds naar "Montmartre", de bekende wijk in Parijs en anderzijds naar Henri Alexis Brialmont, de ontwerper van de fortengordel rond Antwerpen.  Dit is reeds de 4de editie.
Kunstenaars zijn hierbij uitgenodigd. De meest uiteenlopende vormen van kunst en expressie zijn welkom: schilderen, tekenen,  beeldhouwen, fotografie, keramiek, maar ook zang, poëzie kunnen bij ons een plaats krijgen. Twee jaar geleden hadden wij enkele dichters en schrijvers te gast in ons literair salon en vorig jaar zong Mariona Smets te pannen van het dak.
Wij voorzien voor elke standhouder een ruime plaats.  Wij zorgen voor tafels en stoelen, voor een tentje of een regenzeil zorg je zelf.  We hebben ook enkele rasterpanelen ter beschikking. Als het echt pijpenstelen giet, is er mogelijkheid om binnen op te stellen.
Wees creatief! Laat je inspireren door het échte Montmartre. Breng schildersezel, boetseerstoel of tekenblok mee en ga ter plaatse aan de slag.
Opstellen kan vanaf 8 uur 's morgens. Om 11 uur gaan we van start tot 17 uur. 
Kostprijs
Voor een standplaats vragen wij slechts 5 euro, vooraf te betalen via overschrijving op BE58 9796 5635 7979 van Het GenOOtschap. Wij rekenen erop dat je tot het einde blijft.

Inschrijven  
Je bent ingeschreven als wij je betaling ontvangen hebben.

Natje - droogje
Het pop up cafetaria van de gidsen is vanaf 's morgens actief om u van het nodige te voorzien. Deelnemers krijgen korting in onze kantine.

Boeren, burgers en buitenlui
Nodig heel je familie, je straat, al je vrienden en collega's uit voor dit fijne kunstmarktje op één van de mooiste plaatsen van Hoboken.

Rondleiding
Bovendien voorzien wij om 14 uur, geheel gratis, een historische rondleiding.


Samen zetten wij fort 8 op de kaart

dinsdag 12 september 2017

Nog een (laatste?) keer Pintens

Het ziet ernaar uit dat de definitieve identificatie van onze soldaat aan de IJzer nog niet voor morgen is. Dankzij onze oproep op de sociale media, kregen we van de nakomelingen uit het tweede huwelijk van Louisa Claessens wel de gezochte informatie: Pierre Frans Pintens had een dochter Josefien. Zij was een "voorkind". Pierre Pintens en Louisa Claessens huwden op  9/11/1912, maar Josefina zag het levenslicht al op 29/09/1911. Zij werd dus in het geboorteregister van de gemeente aanvankelijk ingeschreven als Claessens, de naam van haar moeder. Bovendien was Josefien haar roepnaam en tweede naam.  Officieel heette zij Constantia Josephina.
Voor de identificatie van de soldaat aan de IJzer zal de informatie echter niet baten. Josefien overleed op jonge leeftijd te Westmalle op 1 oktober 1933, blijkbaar zonder nakomelingen.